Website offline 

Hello! We are currently experiencing some unexpected IT problems which means that our regular website is unavailable. We are working as hard as we can to solve the problem, however, we do not know for how long. Please be patient. If you have any urgent queries, our phones are still working. Update: e-mail is now up and running, feel free to contact us via e-mail.

 
Hej! Vi upplever just nu oplanerade IT-störningar som för med sig att vår ordinarie webbsida är tillgänglig. Vi arbetar så fort vi kan med att lösa problemet men just nu vet vi inte när vi är uppe igen. Vi ber er ha tålamod. Om ni har några brådskande frågor, ring oss.  Uppdatering: e-post fungerar nu igen hos oss. Välkommen att kontakta oss via e-post.  

 Alentec & Orion AB
+46 8 747 67 00